Diskusia Ekonomické stavby

Diskusia Ekonomické stavby

Referencie Ekonomické stavby

Diskusia Ekonomické stavby

Naša spokojnosť hovorí za všetko

Každá stavebná firma túži mať na svojom konte dlhý rad spokojných klientov. Výnimkou nie sú ani Ekonomické stavby. Preto sa u každého nového majiteľa rodinného domu, ktorý zveril jeho výstavbu do rúk našich odborníkov zaujímame, ako bol so službami Ekonomických stavieb spokojný, resp. čo by sa na nich ešte dalo zlepšiť.A k tomu prispeje aj diskusia Ekonomické stavby. Nie inak to bolo aj v prípade manželov Mutňanských, ktorých sme so „zvedavým úmyslom“ navštívili
v ich novučičkom dome v Ivanke pri Dunaji.

Môžete nám na úvod priblížiť vaše pôvodné bývanie a čo vás viedlo k rozhodnutiu dať si postaviť vlastný rodinný dom?
Sme klasická štvorčlenná rodina. Krátko po narodení detí sme sa presťahovali do štandardného 3-izbového bytu na okrajovom bratislavskom sídlisku. S postupom času, keď deti rástli, sa však ukázalo ako nevyhnutné nájsť si väčšie a dostupnejšie bývanie. Naše rozhodovanie medzi väčším bytom
v Bratislave a stavbou vlastného domu urýchlila náhoda. V intraviláne Ivanky pri Dunaji sme totiž vlastnili záhradu v lokalite, ktorá bola v novom územnom pláne práve vyčlenená na individuálnu výstavbu. Preto sa naše rozhodovanie   zredukovalo na jednu základnú otázku: Kedy? Kde, to sme už vedeli.

Keď ste už vedeli kde a aj kedy, stáli ste aj pred dilemou, či si necháte postaviť dom „na kľúč“ alebo budete stavať svojpomocne?
Po rozhodnutí, že si chceme postaviť vlastný rodinný dom, sme vôbec neriešili dilemu, či stavať svojpomocne alebo „na kľúč“. S manželskou sme sa už dávno dohodli, že jediná možnosť, ktorá je pre nás prijateľná, je zveriť stavbu odbornej firme. Hlavný dôvod bol absolútny nedostatok skúseností
v stavebníctve, veď šlo o celoživotnú investíciu. Svoje však zohral aj nedostatok času a v neposlednom rade množstvo negatívnych príkladov svojpomocných stavebníkov, ktorí precenili svoje sily a možnosti. Našou základnou prioritou bola rýchlosť výstavby, čo bolo ovplyvnené kombinovaným spôsobom financovania, ktorý zahŕňal aj získanie prostriedkov z predaja bytu.

Pohrávali ste v niektorej fáze rozhodovania aj s myšlienkou, či chcete dom murovaný alebo montovaný?
Pravdu povediac, v prvej fáze rozhodovania sme úplne rovnocenne zvažovali medzi murovaným domom a drevostavbou. Dôvodom bola naša požiadavka na rýchlosť výstavby. Po zistení, že aj domy stavané z klasických materiálov, sa dajú kvalitne postaviť v primeranom časovom intervale, ktorý bol pre nás ešte prijateľný, sme sa napokon rozhodli pre murovaný dom. V tomto smere zohrala dosť podstatnú úlohu komunikácia s pracovníkmi Ekonomických stavieb. Boli veľmi ústretoví a prezentovali nám časový harmonogram jednotlivých etáp v prípravnej fáze ako aj pri samotnej realizácii stavby.

Keď ste spomenuli Ekonomické stavby, kde ste získali na ne kontakt?
Kontakt som našiel v inzeráte Ekonomických stavieb v denníku „Sme“. Veľmi dôležitou skutočnosťou pri výbere konkrétnej firmy bola garancia ceny dohodnutej v zmluve o dielo. Určité  pochybnosti v počiatočnej  fáze rozhodovania v nás vzbudzovala výstavba prostredníctvom subdodávateľských firiem. Naše obavy sa však po začatí výstavby veľmi rýchlo rozplynuli. No hlavným argumentom, prečo sme sa rozhodli pre Ekonomické stavby, bol balík služieb ponúkaný v prípravnom období. Kompletné zabezpečenie projektovej prípravy, komunikácia s nespočetnými úradmi, vybavovanie stavebného povolenia – celá táto starosť nám odpadla a práve to rozhodlo v prospech vašej spoločnosti.

Mali ste vlastný projekt domu alebo ste aj pri jeho výbere spolupracovali a viedli diskusiu s Ekonomickými stavbami?
Pri tomto rozhodovaní sme vychádzali zo základnej požiadavky, že hľadáme dom s dispozíciou 5 + 1 + G. Sprvu sme váhali medzi domom typu bungalov a poschodovým domom s obytným podkrovím. Po zvážení viacerých aspektov sme sa napokon rozhodli pre dom s podkrovím ako ekonomickejší variant. Vlastný projekt sme nemali, po preštudovaní katalógu Ekonomických stavieb sme si vybrali určité typy domov, ktoré spĺňali naše predstavy a požiadavky. Postupne, aj vzhľadom na orientáciu pozemku, prístupovú cestu, prípojky k sieťam... sme sa definitívne rozhodli pre štandardný variant Ekonomik N 14 – 1
s tou dispozíciou, akú sme chceli.


V dôsledku pracovného vyťaženia ste jedni z tých klientov, ktorí využili služby Ekonomických stavieb aj pri vybavovaní rôznych formalít...
Máte pravdu, ale nebolo to len pre nedostatok času. Proces predstavebnej prípravy, spojený s množstvom byrokratických prekážok, v nás vzbudzoval značné obavy. Dôvodom boli zlé skúsenosti viacerých našich známych, ktorí celý ten proces absolvovali už v minulosti. Ponuka, ktorej predchadzala diskusia Ekonomických stavieb zbaviť nás týchto starostí nám preto prišla veľmi vhod. Javila sa nám ako nadštandardná, bola veľmi príjemná, preto sme ju využili. Skutočnosť v tom najlepšom zmysle potvrdila naše očakávania.

Ak to nie je tajomstvo, ako ste sa vyrovnali s finančnou stránkou stavby domu?
Stavbu sme financovali kombinovane s využitím vlastných zdrojov, stavebného sporenia a hypotekárneho úveru. Pri rozhodovaní sme sa zoznámili aj s rôznymi modelmi financovanie, ktoré majú v ponuke Ekonomické stavby. Veľmi cenné rady nám v tomto smere pri osobnom stretnutí poskytol v Nitre hlavný finančný analytik Ekonomických stavieb pán Lobl. Jeho poznatky, týkajúce sa najmä správania sa bánk pri vybavovaní hypoték, sa nám veľmi zišli. Napokon, po zvážení všetkých okolností a možností, sme financovanie stavby riešili vlastnými silami a ponuku služieb Ekonomických stavieb sme mali v rezerve ako poistku.

Pokiaľ ide o samotnú výstavbu – boli dodržané dohodnuté termíny alebo sa v tomto smere vyskytli nejaké problémy?
V auguste sme dostali stavebné povolenie, v septembri 2005 sme podpísali zmluvu o dielo. Vlastná stavba, to viem na deň presne, začala 24. októbra 2005. Do decembra bola hotová základová platňa. Určité problémy potom vznikli počas zimnej prestávky, ktorá sa pretiahla až do 3. mája 2006. Bolo to zapríčinené zlými poveternostnými podmienkami, nedostatkom kapacít stavebnej firmy, ale čiastočne aj zmenou manažéra stavby. Po nástupe nového manažéra, pána Pinku i nového stavbyvedúceho, pán Pellera sa však už žiadne problémy nevyskytli a stavba pokračovala presne podľa dohodnutých termínov.

Dnes teda bývate v svojom novučičkom rodinnom dome. Ale aj ten, kto už má dom hotový, nemôže nikdy povedať, že už je všetko raz a navždy ukončené a nie je na dome či v jeho okolí čo upravovať, naprávať, vylepšovať...
Je to presne tak. Do nového domu sme sa sťahovali v zime. Úprava okolia musela počkať na jarné mesiace. Ukázalo sa, že nás ešte čaká práce habadej – kvôli polievaniu záhrady sme museli vykopať studňu, bolo treba dokončiť terasu aj konečnú verziu oplotenia, k domu patrí aj bazén... Keďže však s manželkou pracujeme väčšinou s počítačmi a „papiermi“, sú tieto činnosti pre nás oboch príjemným pookriatím, takže celkom určite si ešte niečo vymyslíme, aby sme mohli aktívne relaxovať. A pokiaľ ide
o to, či sme postupovali správne, keď sme sa rozhodli stavať vlastný rodinný dom, tak vedzte, že posedenie s rodinou pri raňajkách na terase, oddych v záhrade, vlastná oáza pokoja, to všetko sú jednoznačné argumenty, že neľutujeme a kedykoľvek
v budúcnosti by sme postupovali rovnako.

Ďakujeme za diskusia Ekonomické stavby


Katalóg rodinných domov zadarmo

Newsletter - odber novniek